l
 
 
 
o mnie malarstwo grafika
rysunek
   

 W latach 1980-81 był asystentem stażystą w Pracowni rysunku w Instytucie Wychowania Artystycznego
na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

W latach 1981-1983 pracował jako nauczyciel plastyki w Szkole Podstawowej nr 83 we Wrocławiu.

W latach 1983-85 był asystentem i starszym asystentem w Zakładzie Edukacji Wczesnoszkolnej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Współpracował także w tym instytucie z twórcami idei Wrocławskiej Szkoły Przyszłości.

W latach 1985 - 1994 - prowadził autorskie studio plastyczne - uprawiał wolny zawód artysty plastyka. Prowadził
w tym okresie wiele warsztatów edukacyjno-artystycznych współpracując z różnymi instytucjami. Między innymi
w Polsce współpracował z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie, Ogólnopolskim Ośrodkiem Sztuki
dla Dzieci i Młodzieży, Laboratorium Edukacji Twórczej w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. W Holandii natomiast z Akademickim Centrum Medycznym w Groningen i Szkołą Królowej Wilhelminy w Rekken.

Od marca 1994 roku do marca 2004 roku wykładowca, starszy wykładowca października od 1996 adiunkt I stopnia, adiunkt II stopnia, a następnie od maja 2000 do września 2001 roku profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze.
Od powstania Uniwersytetu Zielonogórskiego w wrześniu 2001 roku do 2004 roku profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Przez dziesięć lat pracując w Zielonej Górze prowadził Pracownię Edukacji Twórczej w Instytucie Sztuki i Kultury Plastycznej zajmującą się animacją warsztatów twórczych przy kreacji plastycznej dla kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych..

Równocześnie z pracą w Zielonej Górze od kwietnia 2000 do września 2000 roku (jeden semestr) był adiunktem II stopnia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach - Wydział Artystyczny w Cieszynie.
Prowadził przedmiot: Rysunek na kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.

Równocześnie z pracą w Zielonej Górze w roku akademickim 2003/2004 roku pracował na stanowisku profesor nadzwyczajnego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Artystyczno - Pedagogicznym w Kaliszu gdzie prowadził pracownię projektowania graficznego na kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oraz w Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi gdzie prowadził zajęcia na kierunku: Grafika z przedmiotów: Typografia i obraz oraz Rysunek.

Od marca 2004 do września 2007 roku pracował na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie, a następnie po zmianie nazwy Akademii im Jana Długosza w Częstochowie. Od marca 2005 do września 2007 pracował na stanowisku profesora zwyczajnego. Od października 2005 roku do października 2007 był kierownikiem Zakładu Wychowania przez Sztukę w Instytucie Plastyki na Wydziale Artystycznym. Prowadził zajęcia dla kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - przedmiot: Działania multimedialne oraz Seminarium magisterskie.

Od lipca 2004 roku jest rektorem i profesorem zwyczajnym w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Prowadził przedmioty: Malarstwo, Grafika, Projektowanie graficzne oraz Seminarium licencjackie na kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.

Równocześnie z pracą w głogowskiej PWSZ od października 2007 pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego
na Wydziale Artystycznym Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi. Prowadzi przedmioty: Rysunek, Struktury wizualne, Grafika, Fotografia dla kierunków: Grafika oraz Realizacja Obrazu Filmowego i Telewizyjnego.